Fig. 2 - Identificarea fracturilor pe care are loc afluxul de apă, realizată prin măsurători cu cavernometrul cu 4 braţe, atāt după aerlift cāt şi după testarea hidrogeologică realizată cu pompa submersibilă